Yetki, Görev ve Sorumluluklar
124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; Hukuk Müşavirliğinin görevleri şu şekilde sayılmıştır; “MADDE 35- Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitenin haklarını savunmak,
b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,
c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.” Müşavirliğimiz tarafından yerine getirilen görevler; Açılan davalara ilişkin savunma, dava dilekçeleri hazırlamak,  Aleyhimize verilen kararlar için bir üst merciiye başvurmak, Tedavi gideri, maaş borcu, vekâlet ücreti ve diğer alacaklar için icra takibi yapmak,  Aleyhimize sonuçlanan davalara ilişkin yargılama gideri ve avukatlık ücreti ödeme emirleri düzenlemek,  Üniversitemiz adına gelen Üçüncü Kişi Haciz İhbarnamelerini takip etmek,  Diğer idari ve akademik birimlerden gelen sorulara hukuki çerçevede mütalaada bulunmak,  Şikayet ve itirazların cevaplandırılması, şeklinde sıralanabilir.