ASİL  ÜYELER
1-Yusuf FEDAİ
2-Avni EŞİYOK
3-İbrahim Halil DİNKE


YEDEK ÜYELER 
1-Şemsettin ALAGÖZ
2-Mehmet veysi BOZDAĞ


Arabulucuk Amacı :

Arabuluculuk, Hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "Alternatif Uyuşmazlık Çözümü" (ADR) yöntemidir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde giderek önemi artmaktadır. Hukuk uyuşmazlıklarının hızlı, ekonomik ve kolay çözümünü temin eden yeni  ve çağdaş bir  yöntemdir ve yaygınlığı tüm dünyada artmaktadır. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir.ADRES : Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Rekörlük 
Binası Hukuk Müşavirliği                  HALİLYE /ŞANLIURFA           


Tlf:0414 318 22 80